ja_mageia

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Direktionsassistent, København, DK


FREJA Transport & Logistics A/S är ett danskbaserat företag med filialer i Norge, Sverige och Finland.FREJA har de senaste tre åren utvecklats från ett danskt företag till en nordisk transportkoncern.Detta har uppnåtts genom organisk tillväxt, uppköp och strategiskt samarbete.Mer information om t.ex. fakta, strategi och visioner finns på www.freja.dk

 

Direktionsassistent

med fokus på HR i Norden


Direktionsassistenten har direkt anknytning till den administrativa direktören.Direktionsassistenten arbetar från kontoret Taastrup och får ansvar för HR, kommunikation och marknadsföring på koncernnivå. Han/hon ska därigenom utöva inflytande för organisationens kommersiella inriktning och den försäljningsorienterade vardagen för alla anställda.Ett av fokusområdena blir att skapa ett eget konkurrensämne genom målinriktat HR-arbete, som understöder den överordnade strategin.Positionen innebär ett markant inflytande genom att skapa ramar och principer för alla tre ansvarsområdena – men med klart fokus på HR.För alla tre områdena är den avgörande punkten att mäta effekten och inverkan på vinsten, men eftersom arbetet lägger särskilt fokus på HR finns det ett antal konkreta framgångskriterier:att göra personalresurserna synliga, värdeskapande och direkt mätbara i slutresultatet, samt att arbeta för att vi ska bli en av Nordens bästa arbetsplatser.

Den blivande direktionsassistenten har en stadig teoretisk och kommersiell bakgrund i form av t.ex. en ekonomisk kandidatexamen och/eller en branschrelaterad utbildning i kombination med en HD eller MBA.Det är avgörande för FREJA att den teoretiska bredden från flera tidigare anställningar är omsatt i praktiken på ett synligt och väldokumenterat framgångsrikt sätt.Den idealiska kandidaten har både kommersiell erfarenhet och HR-erfarenhet från en internationellt inriktad position, gärna från ett företag som redan tänker HR på direktionsnivå.

FREJA:s internationella fokus gör att den blivande direktionsassistenten måste ha ingående erfarenhet av IT-verktyg som relaterar till uppgifterna, samt kunna kommunicera muntligt och skriftligt på engelska utan besvär.Till detta kommer viss reseverksamhet inom Norden.

Arbetet riktar sig till den kandidat som med sin analytiska styrka och tydliga kommunikationsstil vill vara med och driva FREJA mot nya mål genom företagets kommande strategiska fokus på värdeskapande HR.Den rätta kandidaten har motivation för att arbeta i spänningsfältet mellan HR och det kommersiella, kombinerat med ett markant inflytande på företagets utveckling i sin strävan att bli en av Nordens bästa arbetsplatser.Vidare information finns hos Mercuri Executive på telefon +45 8730 1000.

Ansökan med CV, märkt DK-385.38906-W, skickas till Mercuri Executive, Dusager 2, 8200 Århus N eller tillans.aarhus.dk@mercuriurval.com. Vår kund får inte reda på en enskild kandidats identitet utan föregående avtal mellan kandidaten och Mercuri Executive.

 
Reference : dk
Contract type : Permanent
Number of job(s) : 1
Experience : 3 to 4 years
Studies level : Masters Degree
Working place : København, Taastrup
Creation date : Wednesday, 17 December 2008
Last modification : Tuesday, 06 January 2009

Restricted access


Latest Offers

Title Location
MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ, Helsinki; FI Helsinki, Finland
Funksjonsleder, Oslo, NO Oslo, Norway
Biomass Broker, Charlottenlund, Dk København Charlottenlund
Direktionsassistent, København, DK København, Taastrup
Direktør, Oslo, NO Oslo, Norway

Top position

Translate

EnglishDutchFrenchGermanItalianRussian